กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน1033737.6829166.2519.8 %5.041232.87125330.76838.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)66972.98440596.039.4 %5.010322.699794.2285292.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)53577.7732290.039.7 %5.04889.64012427.088450.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )18256.9817630.8713.4 %1.55924.041065.7582.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)44674.3223559.047.3 %5.09176.76951741.596981.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี15101.32567.083.0 %5.04070.76691.5714783.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี16495.186025.899963.5 %5.03020.98785.5075174.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี14906.973339.077.6 %5.02740.9199464.5499983.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม15369.856312.2758.9 %5.02174.763594.7791-65.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี15329.968075.047.3 %5.03564.54378.9265189.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท15864.386430.059.5 %5.02236.8675.4500169.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี59904.6724502.092.5 %5.04146.8398899.1599778.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร14050.013269.076.7 %5.06516.62995171.334520.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง14755.594379.070.3 %5.04378.85992339.13546.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์16136.214337.073.1 %5.04235.3999645.8004884.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 15936.672397.085.0 %5.03549.781434.433559.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร15781.764203.073.4 %5.04242.2998472.5895188.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี15127.514788.600168.3 %5.04510.021133.86374.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร14408.463172.078.0 %5.04316.64011548.66264.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี14646.8012376.083.8 %5.04153.9199345.7940191.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์15487.4121491.949-38.8 %0.05076.79981134.679977.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา19945.592120.089.4 %5.06048.4199969.3795284.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด14209.794868.390165.7 %5.03522.65991606.4654.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร14580.12330.399984.0 %5.03038.8201520.2484782.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา16197.1015514.066.0 %5.04095.66021231.54269.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่16107.335614.065.1 %5.03421.1401557.61283.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี17578.755898.300366.4 %5.03368.3401545.5999883.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี19143.913720.899980.6 %5.03709.3198593.4840184.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่14584.793326.077.2 %5.04950.1802594.4339688.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก41980.3719775.650476.7 %5.02444.37011600.408434.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต16339.436880.799857.9 %5.02685.3599691.1159774.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา17410.0515515.068.3 %5.03578.7002913.8714674.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย14603.612066.2485.9 %5.04680.3799994.3999678.8 %5.0
รวม 1,729,203 1,088,537 37.05 % 5.0 180,025 63,894 64.51 % 5.0