กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 853688.94532463.8137.6 %5.033647.5826226.906381.5 %5.0
รวม 853,689 532,464 37.63 % 5.0 33,648 6,227 81.49 % 5.0