กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570144.91195564.623.9 %5.040494.9619637.979576.2 %5.0
รวม 1,570,145 1,195,565 23.86 % 5.0 40,495 9,638 76.20 % 5.0