กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1235195.81111322.310.0 %5.037099.4418002.384378.4 %5.0
รวม 1,235,196 1,111,322 10.03 % 5.0 37,099 8,002 78.43 % 5.0