สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1765678.11173888.033.5 %5.074531.86720339.51272.7 %5.0
รวม 1,765,678 1,173,888 33.52 % 5.0 74,532 20,340 72.71 % 5.0