กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 3197942.02558962.020.0 %5.074000.33646431.89837.3 %5.0
รวม 3,197,942 2,558,962 19.98 % 5.0 74,000 46,432 37.25 % 5.0