กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1307376.91024018.621.7 %5.042070.79726870.95936.1 %5.0
รวม 1,307,377 1,024,019 21.67 % 5.0 42,071 26,871 36.13 % 5.0