กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1098874.4749000.031.8 %5.039707.05118630.79953.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี70284.49258600.92216.6 %5.011962.529ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย63883.78959042.07.6 %3.510469.4314667.291-40.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท82966.68886334.984-4.1 %0.010306.173986.261.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี69158.23445393.99234.4 %5.06946.33012510.849963.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต76103.00843088.4143.4 %5.08713.56051998.799977.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี72580.67266640.5168.2 %4.09892.465307.450246.3 %5.0
รวม 1,533,851 1,108,101 27.76 % 5.0 86,035 47,101 45.25 % 5.0