กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2077225.3884760.057.4 %5.045785.28113851.76369.7 %5.0
รวม 2,077,225 884,760 57.41 % 5.0 45,785 13,852 69.75 % 5.0