กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม616747.5158547.374.3 %5.030989.912365.2492.4 %5.0
รวม 616,748 158,547 74.29 % 5.0 30,990 2,365 92.37 % 5.0