สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1767377.81398709.320.9 %5.037524.64110232.51672.7 %5.0
รวม 1,767,378 1,398,709 20.86 % 5.0 37,525 10,233 72.73 % 5.0