กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 5289231.5226644.095.7 %5.040157.28111789.84970.6 %5.0
รวม 5,289,232 226,644 95.71 % 5.0 40,157 11,790 70.64 % 5.0