กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 592342.0195408.3467.0 %5.033535.026464.66680.7 %5.0
รวม 592,342 195,408 67.01 % 5.0 33,535 6,465 80.72 % 5.0