กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1581548.5839001.047.0 %5.049133.95323837.18451.5 %5.0
รวม 1,581,549 839,001 46.95 % 5.0 49,134 23,837 51.49 % 5.0