กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน798280.8162000.092.2 %5.031696.5594205.469286.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ370739.91167261.5954.9 %5.07494.00984602.610438.6 %5.0
รวม 1,169,021 229,262 80.39 % 5.0 39,191 8,808 77.53 % 5.0