กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 877090.5546941.037.6 %5.038006.166823.586982.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 172999.95120914.030.1 %5.03473.454925.1284-41.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1523649.3962587.3136.8 %5.03318.532592.036921.9 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 706411.63786473.0-11.3 %0.011505.9310200.54211.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1165417.142978.096.3 %5.014941.263760.695874.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง647516.94558510.013.7 %5.010944.213062.0572.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม1007852.12089476.0-107.3 %0.013520.513672.857972.8 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร797062.63762461.04.3 %2.016838.7622057.176-31.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี663561.75456483.031.2 %5.07803.734633.241740.6 %5.0
รวม 7,561,562 6,326,824 16.33 % 5.0 120,353 61,727 48.71 % 5.0