กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2709389.31578771.041.7 %5.053458.14147578.76211.0 %5.0
รวม 2,709,389 1,578,771 41.73 % 5.0 53,458 47,579 11.00 % 5.0