สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 585816.69198506.0366.1 %5.029632.9183800.626587.2 %5.0
รวม 585,817 198,506 66.11 % 5.0 29,633 3,801 87.17 % 5.0