สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 302754.69247234.0818.3 %5.034920.13317753.1549.2 %5.0
รวม 302,755 247,234 18.34 % 5.0 34,920 17,753 49.16 % 5.0