สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 927671.75546976.041.0 %5.043452.78927784.10236.1 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)27352.2719068.030.3 %5.02624.22198.3869992.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)71063.102149280.0-110.1 %0.025199.2217596.612869.9 %5.0
รวม 1,026,087 715,324 30.29 % 5.0 71,276 35,579 50.08 % 5.0