สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1568035.01004833.035.9 %5.036633.5396130.691983.3 %5.0
รวม 1,568,035 1,004,833 35.92 % 5.0 36,634 6,131 83.26 % 5.0