กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน3129760.81521239.651.4 %5.048824.4117703.54563.7 %5.0
รวม 3,129,761 1,521,240 51.39 % 5.0 48,824 17,704 63.74 % 5.0