กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1563215.0646923.058.6 %5.037418.342795.603592.5 %5.0
รวม 1,563,215 646,923 58.62 % 5.0 37,418 2,796 92.53 % 5.0