กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2.5194164E+7646000.097.4 %5.039003.5714066.43963.9 %5.0
รวม 25,194,164 646,000 97.44 % 5.0 39,004 14,066 63.94 % 5.0