สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)5144453.02308029.055.1 %5.083161.46121492.04974.2 %5.0
รวม 5,144,453 2,308,029 55.14 % 5.0 83,161 21,492 74.16 % 5.0