สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1967543.31199000.039.1 %5.036667.91814088.01661.6 %5.0
รวม 1,967,543 1,199,000 39.06 % 5.0 36,668 14,088 61.58 % 5.0