กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 517246.22171760.066.8 %5.029689.2197163.027375.9 %5.0
รวม 517,246 171,760 66.79 % 5.0 29,689 7,163 75.87 % 5.0