กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 832750.94711089.014.6 %5.030580.324952.083.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน56765.53910224.6182.0 %5.02974.8999475.6934884.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส32603.93838.097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก78832.06335978.00854.4 %5.03160.14011269.059.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร57446.14853019.9927.7 %3.55792.28031109.612580.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น94030.21912347.1386.9 %5.03040.77469.94484.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม82226.59415628.081.0 %5.02746.73493.1239982.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา109598.6738509.8464.9 %5.03937.11991417.27164.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี49509.7116758.220286.3 %5.01764.84011007.555542.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร58124.19125512.056.1 %5.03494.22488.2714886.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่78804.99266886.015.1 %5.013254.561581.096595.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา49310.526691.086.4 %5.07074.929794.89100698.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง77349.0738363.28150.4 %5.02616.0601465.8704882.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช63772.0943026.032.5 %5.05040.8701202.777596.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน78711.0638596.700289.1 %5.05733.8403590.4345189.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า47596.3986044.087.3 %5.07424.10011272.08482.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง110637.3367866.99238.7 %5.08298.92971576.106981.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี58616.14821614.063.1 %5.01501.86420.8974972.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร239143.98565956.0-136.7 %0.08361.0293467.594.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี185476.8857758.9368.9 %5.05742.72024131.614728.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์51365.6918855.082.8 %5.01569.1801175.64488.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช55058.8136.0100.0 %5.04311.719767.37400198.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี53496.64825792.051.8 %5.03289.98367.489588.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย92088.04721633.3376.5 %5.03895.1401597.5999884.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์33439.6913480.089.6 %5.0490.85999724.07098-47.5 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด64619.37938964.039.7 %5.011926.5680.8394894.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี65140.12114955.077.0 %5.02348.22391.583.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง86423.141115656.02-33.8 %0.017541.66835.7104595.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี57183.87910111.082.3 %5.01538.2229.70000198.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 73695.5713373.1181.9 %5.02359.4399516.0329678.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล43071.71926842.64137.7 %5.0786.96002523.4129633.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์140716.9298836.029.8 %5.015459.01244.33792.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี63680.7569675.0-9.4 %0.02595.1201547.3529778.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์64438.64122917.12964.4 %5.07407.541523.931579.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย54541.25819683.14163.9 %5.02648.7002125.212595.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป85606.953128261.0-49.8 %0.0172399.14513.099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี49403.432945.094.0 %5.01704.24286.307583.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี62943.32817616.4272.0 %5.013730.699606.0999895.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง82187.06358981.44928.2 %5.04743.3999988.079.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก66901.64812867.280.8 %5.05176.5601981.0999881.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี47019.9228143.609982.7 %5.01259.28431.9269765.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี64276.262150300.0-133.8 %0.03340.6199877.7999973.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา46398.98845490.02.0 %1.07694.699715.299.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2141686.12168233.203-63.7 %0.031918.55.3999996100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์41676.21112873.2169.1 %5.04125.18021179.1171.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี45099.7199045.079.9 %5.032153.941426.9799898.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี34429.19913713.860.2 %5.03453.785.699999899.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช113393.22396960.0-250.1 %0.04387.91991296.070.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่33394.62127349.7618.1 %5.01084.3201243.8694977.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง51821.73840707.021.4 %5.07067.639646.97750199.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา44525.9310977.075.3 %5.04587.1802855.4185281.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา48374.85222380.0153.7 %5.06993.6602178.659597.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา38289.8715977.549884.4 %5.01830.24393.8778.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี39956.30911800.9570.5 %5.057069.66475.04999599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 19522.859702.050.3 %5.0339346.91607.48799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ39373.01210000.074.6 %5.01127.8811.499.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 32520.60921406.034.2 %5.0111892.86772.6629699.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา31473.12116272.048.3 %5.027876.559671.2794897.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง14377.3418767.0-30.5 %0.0102580.27283.0239999.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม27731.7618677.032.7 %5.0115071.3332.34199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา18750.7713635.027.3 %5.052221.1894.82499799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 39098.05924051.89138.5 %5.02112.5601159.307592.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช20306.11917727.60912.7 %5.0207965.84256.376599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี49290.7536249.80126.5 %5.07514.6396490.81493.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี26192.1837600.0-43.6 %0.0140522.98289.7164999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่26686.93948914.141-83.3 %0.010396.91379.3524896.4 %5.0
รวม 4,822,976 3,601,112 25.33 % 5.0 1,684,059 43,591 97.41 % 5.0