กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1288214.8268000.079.2 %5.084409.0237390.035291.2 %5.0
รวม 1,288,215 268,000 79.20 % 5.0 84,409 7,390 91.24 % 5.0