กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1147075.81826434.0-59.2 %0.039581.9927287.095281.6 %5.0
รวม 1,147,076 1,826,434 -59.23 % 0.0 39,582 7,287 81.59 % 5.0