สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ780053.0808600.0-3.7 %0.036702.3323421.590.7 %5.0
รวม 780,053 808,600 -3.66 % 0.0 36,702 3,422 90.68 % 5.0