สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี942999.0559780.040.6 %5.034548.0597156.823279.3 %5.0
รวม 942,999 559,780 40.64 % 5.0 34,548 7,157 79.28 % 5.0