สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1265689.51852109.0-46.3 %0.051863.524198.708591.9 %5.0
รวม 1,265,690 1,852,109 -46.33 % 0.0 51,864 4,199 91.90 % 5.0