สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา538320.75269000.050.0 %5.031471.4412064.853593.4 %5.0
รวม 538,321 269,000 50.03 % 5.0 31,471 2,065 93.44 % 5.0