สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1524022.62296476.5-50.7 %0.052932.8366048.088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร137500.9184180.038.8 %5.06039.32032338.871661.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1288635.28168369.041.7 %5.06333.43952912.796454.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2114322.5766859.041.5 %5.05135.463320.56335.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์657272.44108542.083.5 %5.01817.31530.746515.8 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ165058.9773530.055.5 %5.01659.741390.184416.2 %5.0
รวม 2,886,813 2,797,957 3.08 % 1.5 73,918 17,541 76.27 % 5.0