สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1178745.6960433.018.5 %5.020778.2411256.90345.8 %5.0
รวม 1,178,746 960,433 18.52 % 5.0 20,778 11,257 45.82 % 5.0