สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1920175.11836874.04.3 %2.062622.4137864.24239.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)1342604.3440003.067.2 %5.038747.19149486.875-27.7 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)1596858.92224000.0-39.3 %0.054568.10929816.07445.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)788818.31183327.076.8 %5.034000.8795138.907784.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)601756.69183470.069.5 %5.032615.769743.570.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)720259.5165064.077.1 %5.033791.4126701.62121.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)613088.061777.089.9 %5.032515.7112880.40791.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)761579.56159900.4479.0 %5.037731.278348.400477.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)563119.1395142.083.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)1496077.31243364.916.9 %5.038641.0221454.2544.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)679599.81250162.063.2 %5.032534.57750.711976.2 %5.0
รวม 11,083,936 6,843,085 38.26 % 5.0 397,768 199,185 49.92 % 5.0