กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 2.0720288E+71.8036444E+713.0 %5.0423874.38340891.6319.6 %5.0
รวม 20,720,288 18,036,444 12.95 % 5.0 423,874 340,892 19.58 % 5.0