สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6428054.53111655.051.6 %5.052426.3219597.52362.6 %5.0
รวม 6,428,055 3,111,655 51.59 % 5.0 52,426 19,598 62.62 % 5.0