กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 858351.13507504.7840.9 %5.035486.078476.754976.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่767771.75424060.044.8 %5.034470.0129180.799873.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน193208.17146461.0324.2 %5.016700.753354.571879.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น706729.06317657.055.1 %5.020572.1413227.089884.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี706924.69140611.080.1 %5.09902.463729.762.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา568700.25297674.047.7 %5.017398.013311.62381.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี1893105.3146680.092.3 %5.013070.372007.914484.6 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4793021.55003000.0-4.4 %0.029466.2316535.61343.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่554495.31315100.043.2 %5.025504.8815681.399977.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี885367.881017720.0-14.9 %0.012095.086418.076246.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี995661.251177015.0-18.2 %0.09971.58016597.103533.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี962934.02045152.0-112.4 %0.013148.3415083.899-14.7 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง783838.06813447.0-3.8 %0.016199.075286.381367.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี1077429.5305036.8471.7 %5.032845.4694801.905885.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี955018.311003479.0-5.1 %0.015819.436218.22960.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี836559.311170027.0-39.9 %0.023674.1294815.478579.7 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี7589178.01.1622039E+7-53.1 %0.056473.687818.299886.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง247854.38141763.042.8 %5.010109.911127.088.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน5284595.54456000.015.7 %5.033087.8799525.193471.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1115059.81674659.0-50.2 %0.010218.999513.59286.9 %3.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี127208.33144878.0-13.9 %0.08276.07031931.929476.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1770738.33000981.0-69.5 %0.012230.082766.344577.4 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา470750.97318000.032.4 %5.02597.37011013.261.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ2055060.01981959.03.6 %1.524400.823793.926384.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง766103.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02995.90993342.467-11.6 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1.7496374E+75331000.069.5 %5.027325.5314728.634382.7 %5.0
รวม 53,695,936 43,501,904 18.98 % 5.0 514,040 150,287 70.76 % 5.0