กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 2156804.51531101.029.0 %5.078246.35934707.96555.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง61707.039192622.0-212.2 %0.017681.5613480.973480.3 %5.0
รวม 2,218,512 1,723,723 22.30 % 5.0 95,928 38,189 60.19 % 5.0