กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 6077903.0504715.4191.7 %5.035889.4112419.64865.4 %5.0
รวม 6,077,903 504,715 91.70 % 5.0 35,889 12,420 65.39 % 5.0