สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1341804.01255202.66.5 %3.064836.07844205.28131.8 %5.0
รวม 1,341,804 1,255,203 6.45 % 3.0 64,836 44,205 31.82 % 5.0