กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3978453.05774000.0-45.1 %0.048351.10212283.90374.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย175815.2284416.65652.0 %5.075785.3591054.598.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต148044.6464870.2556.2 %5.06209.75981929.060468.9 %5.0
รวม 4,302,313 5,923,287 -37.68 % 0.0 130,346 15,267 88.29 % 5.0