กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1550871.01186839.423.5 %5.043327.74210458.78175.9 %5.0
รวม 1,550,871 1,186,839 23.47 % 5.0 43,328 10,459 75.86 % 5.0