กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 1405711.1894000.036.4 %5.048111.5399989.473679.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ322131.38215000.033.3 %5.02416.52703.5288-11.9 %0.0
รวม 1,727,843 1,109,000 35.82 % 5.0 50,528 12,693 74.88 % 5.0