สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1317833.11144739.013.1 %5.055671.83626340.952.7 %5.0
รวม 1,317,833 1,144,739 13.13 % 5.0 55,672 26,341 52.69 % 5.0