สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1131555.1499069.055.9 %5.035823.7196670.95981.4 %5.0
รวม 1,131,555 499,069 55.90 % 5.0 35,824 6,671 81.38 % 5.0