กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 853629.75757868.011.2 %5.042708.6610543.68275.3 %5.0
รวม 853,630 757,868 11.22 % 5.0 42,709 10,544 75.31 % 5.0