กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 725090.19514000.029.1 %5.035035.7972855.94991.8 %5.0
รวม 725,090 514,000 29.11 % 5.0 35,036 2,856 91.85 % 5.0